CENTAR ZA BOŠNJAČKE STUDIJE

Osnivač i direktor Ustanove u oblasti kulture “Centar za bošnjačke studije” je Esad Džudžo. Sjedište CBS je u Tutinu, u zgradi koja je svečano otvorena i stavljena u upotrebu 13. avgusta 2006. godine, simbolično na dan osnivanja Centra. Ciljna grupa kojoj se Centar za bošnjačke studije obraća su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji….

Read More